Доктор філософії

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра

Доктор філософії (PhD)

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад'юнктурі)

Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі) становить чотири роки

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність. Наукові установи можуть також здійснювати підготовку докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою з вищим навчальним закладом. У такому разі наукова складова такої програми здійснюється у науковій установі, а освітня складова - у вищому навчальному закладі

Термін навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) не перевищує 4-х років, а в докторантурі – 2-х років

Докторська ступінь

Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

Навчання здійснюється українською мовою за всіма напрямками досліджень

Спеціальності та освітні програми для ступеня Доктора філософії

Ознайомтесь з повним переліком спеціальностей та освітніх програм, натиснувши кнопку «Завантажити»

Перелік необхідних для вступу документів:

- Заява про вступ

- Анкета

- Національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу без громадянства з оформленою візою типу D для країн з візовим порядком в'їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (оригінал, 3 копії оригіналу документа та 3 копії перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням в Україні)

- Бланк запрошення на навчання для оформлення візи (оригінал)

- Свідоцтво про народження (2 копії оригіналу та 2 копії перекладу українською мовою та нотаріальним завіренням)

- Документ про отриману освіту (повна середня освіта) (оригінал та 3 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням)

- Додаток до документу про отриману освіту (перелік пройдених дисциплін) (оригінал та 3 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням)

- 12 матових фотокарток розміром 3х4 см

- Згода на збір та обробку персональних даних

- Договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі України (депортацію)

Огляд

Загубились?
Знайдіть те, що вам потрібно тут:

Пошук

Copyright © 2021 PV KNU | Created by Bohdan Kulinchenko