Дослідження

Високий статус класичного дослідницького університету підкріплений численними академічними досягненнями його співробітників

Науково-дослідницьке відділення Київського університету

Більше ніж 175 років Київський національний університет імені Тараса Шевченка, класичний дослідницький університет, заснований в 1834 році, виховує покоління професійної, наукової та культурної еліти України. Випускники ВНЗ широко представляють українську освіту, науку, культуру, а також соціальний і політичний авангард. Попередні покоління студентів, викладачів і науковців внесли свій внесок до величі і слави своєї alma mater. Рік від року університет посилює свою провідну роль в освітній, науковій та культурній сферах, а Україна створює інноваційну економіку і реформує освіту та науку

Університет набирає популярність; навчання і робота в ньому неухильно залишаються престижними. Диплом, виданий Київським національним університетом імені Тараса Шевченка високо цінується в Україні і за кордоном

Імена професорів і вчених університету пов'язані з тим, що вони закладають фундамент науки, творчих ідей та шкіл, визнаних міжнародною науковою та академічною спільнотою. Сьогодні університет забезпечує розвиток нових сучасних стилів наукового мислення і залучає талановиту творчу молодь в новаторські дослідницькі програми

Наука є невід'ємною частиною освітнього процесу Університету, яка дає можливість підвищити якість професійної підготовки, здатність студентів розвивати свої творчі здібності і надихає наші таланти на нові відкриття і досягнення

Університет заручається тісною співпрацею з НАН (Національна академія наук) України, бізнес-корпорацій та інших організацій в Україні, а також провідних університетів світу, сприяючи академічній мобільності студентів, викладачів і дослідників і займаючи важливе місце в світі спільноти. Успішний довгостроковий альянс з Національною академією України привів до нового розвитку в 2011 році - разом з дев'ятьма провідними інститутами та Національним університетом харчових технологій університет створив корпорацію наукового парку Київського університету імені Тараса Шевченка - нову інтегровану форму науки, освіти та розвитку бізнесу

Науковий парк має розвинену інфраструктуру, яка дозволяє інноваційним чином впроваджувати і виводити на ринок високі технології

Державні премії України в галузі науки і техніки, державні премії в галузі освіти, державні премії ім. Тараса Шевченка, престижні премії Національної академії наук України, національні та зарубіжні нагороди вручаються студентам за їхні освітні та наукові досягнення. Щорічно студенти та магістранти, аспіранти та молоді вчені університету перемагають в міжнародних змаганнях і конкурсах

Наукова бібліотека імені
Михайла Максимовича

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка - одна з найстаріших бібліотек в Україні. Вона була заснована спільно з університетом в 1834 році. Основою бібліотечного книжкового фонду стала так звана «Кременецька колекція». У 1940 році бібліотека отримала звання «Наукова» і стала самостійною адміністративною одиницею. 3 квітня 1994 року бібліотеці було присвоєно ім'я М. Максимовича, першого ректора Київського університету

Сьогодні це велика бібліотека зі збірками, що налічують більше 3,5 мільйонів екземплярів, що займає більше 6000 м². З 1921 року існує 17 кредитних відділень і 15 читальних залів (разом з бібліотеками факультетів і кабінетами літератури по персонажам). Структура бібліотеки включає 22 відділення і 24 сектора. Бібліотека забезпечує навчальний процес підручниками, науковою літературою та художньою літературою. Вона також забезпечує дослідницьку та культурно-просвітницьку роботу Університету, реалізує диференційовані послуги для всього викладацького складу як різних категорій читачів, так і областей знань і видів літератури

Бібліотека надає практичну допомогу професорсько-викладацькому складу університету в підготовці висококваліфікованих фахівців різного типу для подальшого розвитку економіки, науки і культури держави, підготовки управлінських кадрів різних рівнів. Щорічно бібліотека обслуговує понад 27 тисяч читачів, серед яких 20 тисяч студентів, а у всіх підрозділах понад 70 тисяч читачів. У бібліотеці також є відділ міжбібліотечного абонемента. Щорічно бібліотека здійснює близько 50 тисяч посилань

Наукова бібліотека університету є базою для Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти України (РМНК) і Методичного центру бібліотек вищої школи. Методична бібліотечна комісія Міністерства освіти України та Методичний центр бібліотек вищої школи

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Огляд

Загубились?
Знайдіть те, що вам потрібно тут:

Пошук

Copyright © 2021 PV KNU | Created by Bohdan Kulinchenko