Підготовче відділення

Доуніверситетська підготовка заповнить «прогалини», які неминучі при переході до української освітньої системи

Довузівська підготовка

Доуніверситетська підготовка складається з двох циклів: мовна підготовка та вивчення загальних дисциплін. А також здійснюється за чотирма напрямами: гуманітарний, інженерно-технічний, економічний та медико-біологічний. Загальна кількість навчальних аудиторних годин по кожному з напрямів становить 1134 години на рік

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність

Мовна підготовка

Вивчення української, російської або англійської мов відбувається протягом усієї програми доуніверситетської підготовки. Залежно від обраного напряму підготовки, мінімальна кількість годин, відведена на вивчення мови, становить 720 годин, що забезпечує рівень володіння мовою В1

За навчальними планами доуніверситетської підготовки перші 11 тижнів Ви вивчаєте тільки мову з максимальним навантаженням на тиждень у 30 годин, і лише після опанування необхідного рівня знання мови паралельно із введенням загальних дисциплін ця кількість годин поступово зменшується

Вивчення загальних дисциплін

Починаючи з 12 тижня навчання відповідно до обраного Вами напряму підготовки відбувається поступове введення до курсу навчання таких загальних дисциплін, як: математика, фізика, біологія, хімія, креслення, країнознавство, основи економіки, основи інформатики, економічна та соціальна географія світу, основи української та зарубіжної літератури, історія України тощо

Вивчаючи всі ці дисципліни, Ви поглиблюєте знання з цих предметів та опановуєте спеціальну термінологію українською, російською або англійською мовами, що є наступним етапом вивчення мови

У середньому на вивчення кожної з загальних дисциплін українською, російською або англійською мовами відведено 60 годин

Для вступу на підготовче відділення потрібно надати:

- Заяву про вступ

- Анкету

- Національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу без громадянства з оформленою візою типу D для країн з візовим порядком в'їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (оригінал, 3 копії оригіналу документа та 3 копії перекладу українською мовою з нотаріальним засвідченням в Україні)

- Бланк запрошення на навчання для оформлення візи (оригінал)

- Свідоцтво про народження (2 копії оригіналу та 2 копії перекладу українською мовою та нотаріальним завіренням)

- Документ про отриману освіту (повна середня освіта) (оригінал та 3 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням)

- Додаток до документу про отриману освіту (перелік пройдених дисциплін) (оригінал та 3 копії з перекладом українською мовою та нотаріальним завіренням)

- 12 матових фотокарток розміром 3х4 см

- Згоду на збір та обробку персональних даних

- Договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі України (депортацію)

Огляд

Загубились?
Знайдіть те, що вам потрібно тут:

Пошук

Copyright © 2021 PV KNU | Created by Bohdan Kulinchenko